Currently browsing category

Politikk

Altinn – til inga nytte?

Altinn er eit av dei største IT-prosjekta i offentleg sektor nokon sinne. Sidan lanseringa i 2003 har det etter kvart vakse til ei (alt for) stor teneste, som hjelp både privatpersonar, det offentlege og næringslivet med å rapportere til styresmaktene. Det heile tok til i 2002 ved at Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene gjekk saman …

– Ein blågrøn vind med raudt i kasta

– En blågrønn vind med rødt i kasta, var dei allereie kjende orda ein stolt John Opdal (H) ytra under pressekonferansen der han kunngjorde at Høgre, Venstre og Senterpartiet saman med Raudt har danna eit valteknisk samarbeid for å få fleirtal i kommunestyret i Odda. NyeOdda er vel også med, …

Byen som eg kjente som min…

Byen som eg var så glad i har no i stor grad blitt øydelagt. Kva som får 187 færre til å bruke røysteretten ved dette valet enn ved førre kommunestyreval er utanfor kva det eg maktar å forstå. At heile 231 menneske i Odda har røysta på Demokratene gjer meg …