Lokalnyheiter veke 28

Som alltid er det mange svisker i lokalaviser. Eg hentar artiklane frå nettet, og difor vil ikkje alltid alle koma med.

Lite mannfolk til singeltreff på Sandhaug (Hardanger folkeblad)
Arrangørane av dette singeltreffet (som varer i fleire dagar midt på fjellet) var ikkje nøgd med talet på mannlege deltakarar i fjor, og har difor vald å snevre inn kven som kan delta på treffet. I fjor var det menn og kvinner mellom 45 og 60 år, medan aldersgruppa i år er mellom 50 og 65.

(…) Også då var mannfolka trege i avtrekkjaren, men dei kom på slutten (…)

Snart klar ferdig gå
Det er stort at kommunen i Odda endeleg rehabiliterer løpedekket på Odda stadion. Det er (tydelegvis) også ganske stort at det kjem sivilingeniørar til bygda. Det har vore fleire i bygda tidlegare, men då budde dei i eigne delar av bygda og jobba 9-4 på smelteverket.

Da må den vaskes og fingjøres før (…) kan komme til slutt (…)