Eurovision Song Contest, 1st Semi Final

Startrekkefølgjen til båe semifinalane i Eurovision Song Contest 2012, Baku, er no trekt. Startrekjefølgja er som følgjer:

 1. Montenegro
 2. Iceland
 3. Greece
 4. Latvia
 5. Albania
 6. Romania
 7. Switzerland
 8. Belgium
 9. Finland (wildcard)
 10. Israel
 11. San Marino
 12. Cyprus
 13. Denmark
 14. Russia
 15. Hungary
 16. Austria
 17. Moldova
 18. Ireland (wildcard)
I kvar semifinale (og finalen) er det to wildcard. Wildkard vil seie at ein trekkjer ut to land som fritt kan velje kva for plass dei vil ha. I første semifinale er det Finland og Irland som er wildcard. Etter wildcard-landa har vald sitt startnummer, vert plassane fyllt opp med dei andre deltakarlanda.
Alle bidraga kan du sjå i riktig rekkefølgje her: http://www.youtube.com/playlist?list=PL6AC1510AD4BC986B. Legg merkje til at du får ein startvignett og eit pauseinnslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *