Reiserekningar

Reiserekningar er noko herk, samstundes som eg elskar det. Sjølve prosessen med å skrive reiserekninga er magisk. Gjenskape reisa i hovudet. Tenkje på alt det som var så flott med reisa. Den hyggelege purseren, den pulserande stemninga på toget eller flyet og mykje anna kos. Det er så mykje godt å tenkje tilbake på. Til dømes korleis det var å reise billettlaust eller lukka over ikkje å måtte sjekke inn bagasje.

Eg har oppdaga ei teneste som Fornyingdepartementet gjev bort gratis! Reiseregningen.no er ein undervurdert teneste som få veit om. Den gjer det å skrive reiserekning til ein leik. Ikkje berre gjev den deg ein upåklageleg blankett, men den hjelp deg med å hugse tillegg, fråtrekk og alt anna som det er fort å gløyme.

Eg har laga ein rask steg for steg guide til korleis du skal bruke tenesta. Du finn den på www.fjaera.com/RR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *