Odda

- Ein blågrøn vind med raudt i kasta

– En blågrønn vind med rødt i kasta, var dei allereie kjende orda ein stolt John Opdal (H) ytra under pressekonferansen der han kunngjorde at Høgre, Venstre og Senterpartiet saman med Raudt har danna eit valteknisk samarbeid for å få fleirtal i kommunestyret i Odda. NyeOdda er vel også med,...Read More »


Byen som eg kjente som min...

Byen som eg var så glad i har no i stor grad blitt øydelagt. Kva som får 187 færre til å bruke røysteretten ved dette valet enn ved førre kommunestyreval er utanfor kva det eg maktar å forstå. At heile 231 menneske i Odda har røysta på Demokratene gjer meg...Read More »


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *