Arbeid

Reiserekningar

Reiserekningar er noko herk, samstundes som eg elskar det. Sjølve prosessen med å skrive reiserekninga er magisk. Gjenskape reisa i hovudet. Tenkje på alt det som var så flott med reisa. Den hyggelege purseren, den pulserande stemninga på toget eller flyet og mykje anna kos. Det er så mykje godt...Read More »


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *