Currently browsing tag

2012

Loreen

Qualified Entries – The Unofficial Try-Outs for Eurovision Song Contest 12

Qualified Entries from the first unofficial Try-Out Semi-Final: Ireland Cyprus Iceland Greece Finland Romania Latvia Switzerland Russia Albania Qualified entries from the second unofficial Try-Out Semi-Final: Norway Sweden Malta Ukaraine Lituania FYROM Slovenia Bulgaria Turkey Belarus Pre-Qualified entries: United Kingdom France Italy Azerbaijan Spain Germany The draw for the running order …

Altinn – til inga nytte?

Altinn er eit av dei største IT-prosjekta i offentleg sektor nokon sinne. Sidan lanseringa i 2003 har det etter kvart vakse til ei (alt for) stor teneste, som hjelp både privatpersonar, det offentlege og næringslivet med å rapportere til styresmaktene. Det heile tok til i 2002 ved at Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene gjekk saman …

Eurovision Song Contest, 1st Semi Final

Startrekkefølgjen til båe semifinalane i Eurovision Song Contest 2012, Baku, er no trekt. Startrekjefølgja er som følgjer: Montenegro Iceland Greece Latvia Albania Romania Switzerland Belgium Finland (wildcard) Israel San Marino Cyprus Denmark Russia Hungary Austria Moldova Ireland (wildcard) I kvar semifinale (og finalen) er det to wildcard. Wildkard vil seie …