Currently browsing tag

odda

– Ein blågrøn vind med raudt i kasta

– En blågrønn vind med rødt i kasta, var dei allereie kjende orda ein stolt John Opdal (H) ytra under pressekonferansen der han kunngjorde at Høgre, Venstre og Senterpartiet saman med Raudt har danna eit valteknisk samarbeid for å få fleirtal i kommunestyret i Odda. NyeOdda er vel også med, …

Lokalnyheiter veke 28

Som alltid er det mange svisker i lokalaviser. Eg hentar artiklane frå nettet, og difor vil ikkje alltid alle koma med. Lite mannfolk til singeltreff på Sandhaug (Hardanger folkeblad) Arrangørane av dette singeltreffet (som varer i fleire dagar midt på fjellet) var ikkje nøgd med talet på mannlege deltakarar i …