Currently browsing tag

skatt

Altinn – til inga nytte?

Altinn er eit av dei største IT-prosjekta i offentleg sektor nokon sinne. Sidan lanseringa i 2003 har det etter kvart vakse til ei (alt for) stor teneste, som hjelp både privatpersonar, det offentlege og næringslivet med å rapportere til styresmaktene. Det heile tok til i 2002 ved at Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene gjekk saman …